• L1030242
  • DSC05915
  • L1020511
  • L1030033

Maty czyszczące BELA to produkt w 100% Polski. Wytwarzany jest przez spółkę od 15 lat. Posiada niezbędne parametry techniczne dla wieloletniego użytkowania. Okres użytkowania całkowitego systemu czyszczącego w wielu przypadkach przekracza 10-15 lat.

Nasze produkty dostosowane zostały do polskich warunków klimatycznych i przyzwyczajeń użytkowników. Cena adekwatna jest do jakości i przystępna dla inwestora. Ciągle modernizowany system BELA sprawdza się na dziesiątkach obiektów użyteczności publicznej w Polsce i Europie.

Zapraszamy do współpracy, dostarczymy niezbędną dokumentacje techniczną w DWG oraz przygotujemy próbki wymaganych rozwiązań. Prosimy o przesłanie rzutów wejść. Dobierzemy skuteczne rozwiązania, prześlemy ofertę.