Montaż ram i korytek na mokro

Montaż ram na sucho – śrubami do płaskiej powierzchni betonu lub jastrychu

Montaż - różne obiekty