Opis realizacji

Maty wejściowe to ważny, dominujący fragment architektoniczny. Sprawia wejście atrakcyjnym, daje ostoję dla oczekujących, nakierowuje odwiedzających, perfekcyjnie przygotowuje wchodzących do obiektu, do użytkowania nowoczesnych podłóg ze spieków kwarcowych. Płaszczyzny mat, składające się z wielu elementów potrzebnych dla ich oczyszczenia oraz wkomponowanych okrągłych drzwi, zostały ułożone w regularne, podłużne linie.

Obiekt: Biurowiec

Miasto: Kraków